Sản phẩm

Chả cá bánh lớn hấpcha-ca-banh-lon-hap-4  Chả cá viên hấpcha-ca-vien-hap
 Chả cá bánh lớn chiêncha-ca-banh-lon-chien-4  Chả cá lạng chiêncha-ca-lang-chien
 Chả cá viên chiêncha-ca-vien-chien-2  Chả cá đồng tiền chiêncha-ca-dong-tien-chien