Liên hệ

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN
Điện thoại: 056-3812742
Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ – thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định